Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

 

Fossilgruppens tur til Skåne d. 7&8/6-2008

Som planlagt var en gruppe på 10 personer i weekenden 7. og 8. juni rundt i Skåne og besøge en del af de klassiske fossillokaliteter.
Gruppen bestod af såvel  ”gamle erfarne” som ”nybegyndere”, så for nogle var det gensynets glæde, mens det for andre var spændingen ved en ny lokalitet, der gav kriller i maven.
Første stop efter Øresundsbroen var Svenskekysten lige under broen, her ligger en gammel lastepier, som er bygget af affald fra Limham kalkbrud, de mange vinterstorme har ædt kraftigt af siderne og det gav gode fund af brachiopoder og søpindsvin.
I Ignaberga blev et mindre profil med lag af belemnitter m.m. knust til atomer og der kom mange gode fund med hjem.
Ullstorp var hurtigt overstået, hullet er omdannet til en put and take sø.
Maltesholm var meget mere udbytterig, godt nok er hele bruddet nu en kreaturfold (med masser af dyr og især deres efterladenskaber), men der blev fundet flere flotte søpindsvin, rudister og selvfølgelig belemnitter.
Som lørdagens rosin i pølseenden besøgte vi Bjärsølagård, her blev udbyttet begrænset, lokaliteten er efterhånden så tilvokset og nedslidt at gode fund er sjældne.
Overnatning skete på vandrehjemmet i Hörby og her skete turens eneste ”katastrofe”, af uforklarlige årsager blev en nøgle smækket inde på et af værelserne, selvfølgelig et af dem på 1. sal, men lidt kvindelig charme, en svensk nabo og en ca. 25 meter lang stige løste problemet, og alle kunne sove sødt hele natten.
Søndag startede med et besøg i Andrarum gamle alun skifer brud, og flere sikrede sig en lille plade med trilobitter.
Den videre tur gik mod Brantevik og undervejs holdt vi ind i Vik og så ”Præstens badekar”, et af naturens uforklarlige fænomener  - Har du en forklaring, så vil vi gerne høre den!!!
I Brantevik så vi de skønne flader med bølgeribber i kambrisk sandsten og gik derefter langs kysten til Gisløvshammer, en lang tur, men turen gav adskillige flotte trillobitter så det var umagen værd.
På kysten lige syd for Gisløvshammer søgte vi, som turens sidste opgave, efter graptolitter og her var rigtig gode fund, det var meget lavvandet og ude mellem de store sten lå der mange skiferblokke flere med rigtig mange og meget flotte graptolitter.
Da vi ikke orkede at samle mere, gik vi tilbage til bilerne, sagde pænt farvel til hinanden og kørte hjem.
Tak for en rigtig god tur. 
Thorbjørn

(Til sidetop)