Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Aktivitetsaftener

Aktivitetsaftener er aftener hvor alle klubbens aktiviteter er til medlemmernes rådighed, såsom mikroskober, stensav, slibe/poleremaskiner, det righoldige bibliotek samt ikke at forglemme kaffemaskinen (husk at betale).
Du kan i aktivitetskalenderen holde dig orienteret om hvilke dage det drejer sig om.
Foto: Lulu Nielsen og Birgit Larsen


Save sten

Udpræparere fossiler

 


Kigge i mikroskop

Polere

Slibe
             
En typisk aktivitetsaften hvor medlemmerne arbejder med alskens emner spændende fra kaffedrikning, stenbestemmelse, samt fotografering. I værkstedet arbejdes der med bl.a. præparation.

TIL SIDETOP