Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Aktivitetskalenderen Januar April 2019 - August 2019

-Generelt
Aftenmøderne foregår på Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv.
Mødestart, se i aktivitetskalenderen.
Tag gerne dine sidste nye fund med. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.00.
Brug af klublokalet, se ordensreglementet. Lokalet skal være forladt kl. 24.00.
Orientering om de sidste nye aktiviteter, se opslagstavlen.
”Har du sten, du gerne vil have bestemt, er du meget  velkommen til at tage dem med i klubben på en aktivitets lørdag”
Al deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.


Her bor vi


Besøg os på Facebook

Med mindre andet er skrevet, starter alle møder kl. 19.30.

April.
1.

Månedsmøde: Jorden rundt efter forstenet træ v/Jørgen Ulrik
Vi får besøg af en meget entusiastisk samler, der har besøgt de fjerneste egne i sin søgen efter forstenet træ. Jørgen Ulrik har søgt, fundet, savet, poleret, fotograferet og sågar skrevet bøger om forstenet træ.
KOM OG HØR EN SPÆNDENDE BERETNING

 

9.

Fossilgruppen: AMMONITTER
Nu skal vi beskæftige os med Ammonitter. Først hører vi et kort foredrag om hvordan Ammonitterne udviklede sig, blomstrede op og til sidst uddøde sammen med bl.a. Belemnitter og Dinosauere. Derefter ser vi på hinandens medbragte fund som relaterer til emnet samt alle andre medbragte fund

 

13.

Årets første Klubtur
Vi kører en tur til strandene ved Korsør.
Afhængig af de dagsaktuelle forhold besøger vi en strand enten nord eller syd for Korsør.
Vi mødes på klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 09:00 og kører sammen mod Korsør. Der bliver snakke pause og opsamling ved Kirken i Boeslunde kl. 09:45 og her beslutter vi hvilken strand vi kører til.
Husk fornuftig påklædning samt lidt at drikke og spise, vi forventer at køre hjem igen ca. 14:00.
Tilmelding er ikke nødvendig, men møder du ikke til tiden ”er bussen kørt”

 

17.

Mineralgruppen
Grundstoffer nr. 79 Guld og 80 Kviksølv
Og mineraler på bordet.

 

29-

Strandstengruppen
Strandstengruppen inviterer alle medlemmer på klutil Enø strand. Vi mødes ved Karrebæk kirke kl. 18.00 Mangler du kørelejlighed, kontakt Finn 53 70 55 72 eller Stisser 24 62 00 94 (nogle dage før)

 

Maj.
6.

Månedsmøde: Boringer i fossile Echinoid køller
v/ Anna Øhlenschlæger.

Anna Øhlenschlæger der er guide på geomuseum Faxe og studerer Geologi på Københavns Universitet, har forsvaret sit bachelor projekt i Geologi, "Borings in Fossilized Echinoid Spines – A Mobile                   Shelter? - An investigation of the Late Cretaceous Trypanites mobilis isp." Anna fik topkarakter for sit projekt som nu skrives samen til en forskningsartikel og udgives i et internationalt tidsskrift. Kom og hør Anna fortælle om det spændende forskningsarbejde der havde udgangspunkt i en samling søpindsvinekøller fra Stevns klint.

 

11.

Klubtur til Gram lergrav.
Start fra klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 7:00, forventet retur ca. kl. 20:00
Husk fornuftig påklædning, feltudstyr, mad og drikke samt penge til museum og transport.
Tilmelding på opslag i klublokalet eller til Torbjørn 21 43 43 59, senest d. 8.maj. Vi laver samkørsel i privatbiler (4 i hver bil), transportudgift pr. deltager ca. kr. 225,- som alle afregner på dagen med dem der lægger bil til.

 

14.

Fossilgruppen: NAUTILER
Som den sidste store gruppe af fossile blæksprutter skal vi nu beskæftige os med Nautiler. Først hører vi et meget kort indlæg om Nautil gruppen og hvordan derefter ser vi på hinandens medbrag te fund som relaterer til emnet samt alle andre medbragte fund.

 

15.

Mineralgruppe:
Grundstoffer nr. 81 Thallium og nr. 82 Bly
Og mineraler på bordet.

 

25 & 26.

NOF (Næstved Outdoor Festival)
SAF deltager med en stand. Vi tilbyder følgende aktiviteter:
Sten- og fossil bestemmelse - aktiviteter for børn - ledeblokudstilling - sælger fossiler og mineraler samt oplyser om SAF.

 

25.

Klubtur til Odsherred og Brorfelde v/Flemming Damslund
Vi fortsætter med at besøge de istidsdannede landskaber og ser på landskabsgeologi og sten transporteret af istidernes gletschere.    
Denne gang tager vi til dødislandskabet ved Brorfelde og en grusgrav i nærheden.
Derefter går turen til randmorænerne og kystlandskabet ved Odsherredbuerne samt Trundholm Mose. Undervejs besøger vi nogle orkidelokaliteter og holder frokostpause.
Start fra klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 9:00, forventet retur ca. kl. 16:00
Husk fornuftig påklædning og mad og drikke.
Tilmelding på opslag i klublokalet eller til Stisser 24 62 00 94, senest d. 22.maj. Der er mulighed for samkørsel i privatbiler.

27.

Strandstengruppe:
Syenitter Per Smed gl. bog 108 - 122 ny bog 111 - 132

 

Juni.
3.

Månedsmøde: Guldgravning og opal mining i Australien                              
v/Torben og Jonna Frisch

SAF har gennem kringlede kanaler erfaret at der lokalt i Næstved findes en smykkedesigner med en spændende fortid. Torben    Frisch, der i dag sammen med sin kone Jonna har værksted og                    forretning på Kalbyrisvej, opholdt sig i sine yngre dage i Australien.         
Torben søgte opaler og havde desuden eget ”lod” hvor han gravede guld. Kom og se nogle af fundene og hør en spændende fortælling om Australiens ”Klondyke”.

 

11.

Fossilgruppen: ”ARMFØDDER” (Brachiopoda)
Brachiopoder har eksisteret næsten lige så længe som blæksprutterne og nu skal vi høre lidt om hvordan gruppen gennem tiderne har haft varierende succes. Efter et fantastisk oplysende foredrag ser vi på alle de medbragte fund

 

16.

Klubtur til Skåne
På denne tur besøger vi nogle af de klassiske lokaliteter i det sydligste Sverige, f.eks. Brantevig, Listarum og Bjasjølagård.
Start fra klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 7:00, forventet retur ca. kl. 21:00
Husk fornuftig påklædning, feltudstyr, mad og drikke samt penge til transport.
Tilmelding på opslag i klublokalet eller til Torbjørn 21 43 43 59, senest d. 7. juni 2019. Vi laver samkørsel i privatbiler (4 i hver bil), transportudgift pr. deltager ca. kr. 440,- som alle afregner på dagen med dem der lægger bil til.

 

19.

Mineralgruppe:
Grundstoffer nr. 83 Bismuth - og nr. 84 Polonium
Og mineraler på bordet.

 

20.

Strandstengruppe:
Sedimenter Per Smed gl. bog 123 - 127 ny bog 133 - 138  

MØDESTED: Vibevej 4 i fensmark hos Kurt og Inge kl. 19.00

 

24.

Strandstengruppe:
Sedimenter Per Smed gl. bog 123 - 127 ny bog 133 - 138  

Grundet ferie er mødet flyttet til den 20/6-2019 til Vibevej 4 i fensmark hos Kurt og Inge kl. 19.00

 

Juli.
7.

Klubtur til Skåne
Denne gang går turen til kridt lokaliteterne Ignaberga, Ullstorp og Maltesholm.
Start fra klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 7:00, forventet retur ca. kl. 21:00
Husk fornuftig påklædning, feltudstyr, mad og drikke samt penge til transport.
Tilmelding på opslag i klublokalet eller til Torbjørn 21 43 43 59, senest d. 24. juni 2019. Vi laver samkørsel i privatbiler (4 i hver bil), transportudgift pr deltager ca. kr. 440,- som alle afregner på dagen med dem der lægger bil til.

 

August.
24.

Klubtur til Agersø
Turleder: Anne Carlsen
Læs annonce her.

 

September.
1.

DM i søpindsvin
Sæt X i kalenderen og læs mere i STUFE 3.

Regler for deltagelse i S.A.F.s ture!

 

1.
Deltagere i foreningens ture har altid pligt til at overholde gældende love, forordninger og lokale regler, ved besøg på lokaliteter.

2.
Turlederen er ansvarlig overfor ejerne af de lokaliteter der besøges, og har derfor højeste myndighed på turene. Turlederen kan egenhændigt bestemme og fastsætte regler for besøg på lokaliteten.

  3.
Ved deltagelse i andre foreningers ture, er det denne forenings turleder, der har højeste myndighed.

  4.
Hvis påbud ( evt pligt til at bære hjelm ) eller forbud ( evt steder på lokaliteter, hvortil der er adgang forbudt ) overtrædes, kan det føre til eksklusion af foreningen.

  5.
Materiale indsamlet på lokaliteter, hvortil foreningen har ansøgt og fået adgangstilladelse, må ikke gøres til genstand for handel.

  6.
Det påhviler hver deltager på ture at orientere sig om gældende bestemmelser på lokaliteten, samt orientere sig om mødested og afgangstid fra lokaliteten. Begge dele kan oplyses af turlederen.

7.
I tilfælde af fælles overnatning, deltager alle deltagere i de fælles opgaver ( indkøb, madlavning, opvask, oprydning mm ). Når flertallet af deltagere ønsker det, skal der være ro til natten. Turlederen bestemmer klokkeslæt for fælles afgangs- og ankomst tider.

 

ENHVER DELTAGELSE I FORENINGENS ARRANGEMENTER

SKER FOR EGEN REGNING & RISIKO !

TIL SIDETOP