Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Aktivitetskalenderen Juli 2019 - Oktober 2019

-Generelt
Aftenmøderne foregår på Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv.
Mødestart, se i aktivitetskalenderen.
Tag gerne dine sidste nye fund med. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.00.
Brug af klublokalet, se ordensreglementet. Lokalet skal være forladt kl. 24.00.
Orientering om de sidste nye aktiviteter, se opslagstavlen.
”Har du sten, du gerne vil have bestemt, er du meget  velkommen til at tage dem med i klubben på en aktivitets lørdag”
Al deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.


Her bor vi


Besøg os på Facebook

Med mindre andet er skrevet, starter alle møder kl. 19.30.

Juli.
7.

Klubtur til Skåne
Denne gang går turen til kridtlokaliteterne Ignaberga, Ullstorp og Maltesholm.
Start fra klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 7.00, forventet retur kl. 21.00.
Husk fornuftig påklædning, feltudstyr, mad og drikke samt penge til transport.
Tilmelding på opslag i klubben senest 24. juni 2019 eller sms til Torbjørn 21 43 43 59,
Vi laver samkørsel i privatbiler (4 i hver bil), transportudgifter pr. deltager ca. kr. 440,- som alle afregner på dagen med dem, der lægger bil til.

 

August.
24. Klubtur til Agersø v. Anne Carlsen
Se annonce her.
Tilmelding på opslag i klubben eller til
Anne Carlsen på tlf. 24675816 senest d. 20/8.2019

September.
1. DM. i søpindsvin
Se annoncen her.

 

2.

Månedsmøde:  Hvordan er Danmark skabt og hvorfor er der ”uro” i vores undergrund?
Hvorfor er der jordskælv i Danmark?? Hvordan er det danske fastland og alle øerne blevet til?? Hvorfor er der forskellige lag med ler, sand, grus og sten i vores undergrund?? Der er mange gode spørgsmål og måske lige så mange gode svar. Vi har tidligere hørt om den globale tektonik, det skal vi igen, men denne gang går vi tæt på Danmark, det der sker lige omkring os og lige under vores fødder.

7&8.

Københavns Stenmesse i Rødovrehallen.
se annonce her.

 

10.

Fossilgruppen:  ”FOSSILER PÅ BORDET” og Registrerings principper
På det første møde efter en lang sommer ser vi på sommerens fund, hjælper hinanden med eventuelle tvivl spørgsmål og efterfølgende får en bred snak om hvordan vi bør registrere vores respektive samlinger.

 

18.

Mineralgruppen.
Grundstoffer nr. 85 Astat og nr. 86 Radon og Mineraler på bordet.

 

21.

Klubtur til Vollerup Strand, v.Kalundborg turleder Stisser
Ved Vollerup strand kan man bl.a. finde ølandskalksten med trilobitter og orthoceras, ledeblokke og silkespat mm.
Start fra klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl 9.00. Derefter mødes vi ved Vor Frues Kirke (den 5 tårnede kirke) i Kalundborg   10.15. Herfra følges vi til Vollerup strand.
Tilmelding på listen i klubben senest 18. 09.2019 eller SMS til Stisser 24 62 00 94 (oplys navn)

 

23.

Strandstensgruppen
Vi ser på sommerens fund.

 

25.

Aktivitetsaften v. Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

Oktober.
4.

Kulturnat fra kl 18 - 23 v.Stisser
Denne aften holder SAF åben for alle. Vi viser lokalerne, udstillingsmontrerne, værksted og uv-rummet (verdensrummet) frem for besøgende.

 

7.

Månedsmøde
Fluorescerende mineraler v/ Tom Weidner Ilimaussaq det nye Franklin?? *** En verden i UV-lysets farver. 
Toms start som mineralsamler var med fokus på fluorescerende mineraler bl.a. efter et besøg i Franklin og mødet med Kitty Jørgensen. Senere er det blevet til 12 besøg på Grønland og en noget bredere tilgang til systematisk mineralsamling. Tom fortæller og viser flotte fluorescens billeder fra både Frankling og Ilimaussaq samt naturligvis billeder af de flotte grønlandske lokaliteter.  Bliver der tid fortæller Tom også lidt om en interessant Be-lokalitet på toppen af bjerget Nakalaq samt viser micro-fotografier af nogle af     de både spændende og flotte XX fra lokaliteten.

 

8.

Fossilgruppen:  ”HAVSVAMPE”
De fleste af os har sikkert fundet en ”agurkesvamp” eller en raslesten”, men der findes mange andre flotte fossile svampe, især fra kridt og kalk. I aften ser vi på alle de mange skønne fund vi i fællesskab kan fremvise. Tag med hvad du har og lad os få en hyggelig ”svampe snak”
Hvis vi får tid drikker vi også kaffe.

 

12.

Lørdagsåben kl. 10 - 15  v. Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

13.

Klubtur til grusgravene omkring Sorø
Der er åbnet nye gravområder siden sidste tur, så vi ser os lidt omkring og slutter af med en kop kaffe hjemme hos Torbjørn.
Mødetid og sted: Kl. 09:00 på P-pladsen foran ANKERHUS, Slagelsevej 70, 4180 Sorø
Der er mulighed for at aftale samkørsel fra Grønnegade
Tilmelding på listen i klubben eller på SMS til Torbjørn 21 43 43 59 (oplys navn).

 

16.

Mineralgruppen
Grundstoffer nr. 87 Francium og 88 Radium
Studie og bestemmelse af klubbens mineraler fra Grube Clara.

 

19.

Fossilernes dag på Geomuseum Faxe
SAF deltager med en stand.

 

24,

Aktivitetsaften v. Nils P.
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

26.

Klubtur til Dinoland i Sverige
Se annonce her.

 

28.

Strandstengruppen
Sandsten Per med gl. Bog 128 - 136 og ny bog 139 - 146.

 

Regler for deltagelse i S.A.F.s ture!

 

1.
Deltagere i foreningens ture har altid pligt til at overholde gældende love, forordninger og lokale regler, ved besøg på lokaliteter.

2.
Turlederen er ansvarlig overfor ejerne af de lokaliteter der besøges, og har derfor højeste myndighed på turene. Turlederen kan egenhændigt bestemme og fastsætte regler for besøg på lokaliteten.

  3.
Ved deltagelse i andre foreningers ture, er det denne forenings turleder, der har højeste myndighed.

  4.
Hvis påbud ( evt pligt til at bære hjelm ) eller forbud ( evt steder på lokaliteter, hvortil der er adgang forbudt ) overtrædes, kan det føre til eksklusion af foreningen.

  5.
Materiale indsamlet på lokaliteter, hvortil foreningen har ansøgt og fået adgangstilladelse, må ikke gøres til genstand for handel.

  6.
Det påhviler hver deltager på ture at orientere sig om gældende bestemmelser på lokaliteten, samt orientere sig om mødested og afgangstid fra lokaliteten. Begge dele kan oplyses af turlederen.

7.
I tilfælde af fælles overnatning, deltager alle deltagere i de fælles opgaver ( indkøb, madlavning, opvask, oprydning mm ). Når flertallet af deltagere ønsker det, skal der være ro til natten. Turlederen bestemmer klokkeslæt for fælles afgangs- og ankomst tider.

 

ENHVER DELTAGELSE I FORENINGENS ARRANGEMENTER

SKER FOR EGEN REGNING & RISIKO !

TIL SIDETOP