Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Aktivitetskalenderen Januar 2019 - April 2019

-Generelt
Aftenmøderne foregår på Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv.
Mødestart, se i aktivitetskalenderen.
Tag gerne dine sidste nye fund med. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.00.
Brug af klublokalet, se ordensreglementet. Lokalet skal være forladt kl. 24.00.
Orientering om de sidste nye aktiviteter, se opslagstavlen.
”Har du sten, du gerne vil have bestemt, er du meget  velkommen til at tage dem med i klubben på en aktivitets lørdag”
Al deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.


Her bor vi


Besøg os på Facebook

Med mindre andet er skrevet, starter alle møder kl. 19.30.

Januar
7.

Månedsmøde: MINERALER v/Michael Bak
VI PRØVER NOK EN GANG. Sidste år i juni missede en spændende mineralaften fordi Michael akut måtte aflyse, så mange er direkte i underskud for mineral snak. Michael kommer helt sikkert denne gang, han vil fortælle om mineraler og kendte mineral lokaliteter. Ligesom i 2015 og 2016 vil Michael øse af sin viden og lærer os en masse. Samtidig vises flotte fund og der bliver selvfølgelig mulighed for at gøre en god handel.

 

8.

Fossilgruppen: FOSSILE PLANTER OG TRÆER
Vi fortsætter hvor vi slap i december, først giver Torbjørn et kort foredrag om planter og træer (tidsperioderne Trias, Jura, Kridt og Tertiær). Derefter ser vi på hinandens medbragt fund som relaterer til emnet. Andre fund er selvfølgelig også velkomne, intet er ”for ringe”. Når vi får tid drikker vi også kaffe.

 

12..

Lørdagsåben kl. 10:00 – 15:00 v. Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

16.

Mineralgruppen.
Grundstoffer nr. 73 Tantal og 74 Wolfram samt mineraler på bordet.

 

22.

Aktivitetsaften v. Stisser
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

28.

Strandstensgruppen               
Porfyrer, Per Smed gl. bog 35 til 46 ny bog 35 til 40.

 

Februar
4.

Månedsmøde: Dinosaurjagt i Grønland 2012 - 2018 v/Jesper Milàn
Dinojagten i Grønland fortsætter!
Hør Museumsinspektør Jesper Milàn fra Geomuseum Faxe fortælle om de nyeste fund af dinosaurer og andre dyr i Grønland.
I de forblæste rødbrune klipper på den vestlige bred af Carlsberg Fjorden på Jameson Land i Det østlige Grønland graves der på livet løs.Klipperne er ca. 210 millioner år gamle, fra slutningen af den  geologiske tidsperiode der hedder TRIAS, den tidsperiode hvor de aller føste dinosaurer opstod på Jorden. Udgravningen startede i 2012, blev fortsat i 2016 og igen i 2018. Indtil videre er der fundet    adskillige rester efter dinosaurer, nogle tidlige slægtninge til krokodillerne, lungefisk og en kæbe fra et af de allerførste pattedyr på Jorden. Jesper Milàn, har været med til at arrangere udgravningerne, og var i sommers afsted på endnu en feltsæson deroppe.Dog havde det varme sommervejr vi døjede med i Danmark absolut ikke bredt sig til Grønland, og det gav en række helt nye udfordringer for feltarbejdet! For hvad gør man når der ligger 5 meter sne der hvor man gerne ville udgrave?

 

7.

Aktivitetsaften v. Finn
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

12.

Fossilgruppen: ”BLÆKSPRUTTER” (Cephalopoda)
”Blæksprutter” har eksisteret i næsten 500 millioner år og har løbende tilpasset sig klodens levevilkår. Først hører vi et kort foredrag om de tidligste arter (Orthoceratit mm.) samt taxonomien. Derefter ser vi på hinandens medbragte fund og hygger os.

 

16.

Lørdagsåben kl. 10:00 – 15:00 v. Lulu
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

20.

Mineralgruppen
Grundstoffer nr. 75 Rhenium og 76 Osmium og mineraler på bordet.

 

25.

Strandstensgruppen               
Porfyrer, Per Smed gl. bog 47 til 52 ny bog 41 til 51

 

Marts
4.

Generalforsamling
Som vedtægterne foreskriver skal vi samles til den årlige generalforsamling, mød op, sig din mening og vær med til at præge klubbens indhold. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før (senest den 18. februar). Læs indkaldelsen med dagsorden på sidexx

 

9.

Lørdagsåben kl. 10:00 – 15:00 v. Finn
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden.
Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

12.

Fossilgruppen: VÆTTELYSET
Vi koncentrerer os denne aften om det skønneste af alle fossiler. Først giver Belemnit Madsen et kort foredrag om Belemnitternes udvikling og afvikling. Derefter ser vi på hinandens medbragte fund som relaterer til emnet. Andre fund er naturligvis også velkomne, intet er ”for ringe”, og så selvfølgelig kaffe.

 

20.

Mineralgruppen
Grundstoffer nr. 77 Iridium og 78 Platin og mineraler på bordet.

 

25.

Strandstensgruppen               
Granitter Per Smed gl. bog 53 - 107 ny bog 52 - 110

 

April
1.

Månedsmøde: Jorden rundt efter forstenet træ v/Jørgen Ulrik
Vi får besøg af en meget entusiastisk samler, der har besøgt de fjerneste egne i sin søgen efter forstenet træ. Jørgen Ulrik har søgt, fundet, savet, poleret, fotograferet og sågar skrevet bøger om forstenet træ.
KOM OG HØR EN SPÆNDENDE BERETNING.

 

9.

Fossilgruppen: AMMONITTER
Nu skal vi beskæftige os med Ammonitter. Først hører vi et kort foredrag om hvordan Ammonitterne udviklede sig, blomstrede op og til sidst uddøde sammen med bl.a. Belemnitter og Dinosauere. Derefter ser vi på hinandens medbragte fund som relaterer til emnet samt alle andre medbragte fund.

 

13.

Årets første Klubtur
Vi kører en tur til strandene ved Korsør.
Afhængig af de dagsaktuelle forhold besøger vi en strand enten nord eller syd for Korsør.
Vi mødes på klubbens parkeringsplads i Grønnegade kl. 09:00 og kører sammen mod Korsør. Der bliver snakke pause og opsamling ved Kirken i Boeslunde kl. 09:45 og her beslutter vi hvilken strand vi kører til.
Husk fornuftig påklædning samt lidt at drikke og spise, vi forventer at køre hjem igen ca. 14:00.
Tilmelding er ikke nødvendig, men møder du ikke til tiden ”er bussen kørt”

 

17.

Mineralgruppen
Grundstoffer nr. 79 Guld og 80 Kviksølv
Og mineraler på bordet.

 

29.

Strandstengruppen
Strandstengruppen inviterer alle medlemmer på klubtur til Enø strand. Vi mødes ved Karrebæk kirke kl. 18.00.
Mangler du kørelejlighed, kontakt Finn 53 70 55 72 eller Stisser 24 62 00 94 (nogle dage før).

 

Regler for deltagelse i S.A.F.s ture!

 

1.
Deltagere i foreningens ture har altid pligt til at overholde gældende love, forordninger og lokale regler, ved besøg på lokaliteter.

2.
Turlederen er ansvarlig overfor ejerne af de lokaliteter der besøges, og har derfor højeste myndighed på turene. Turlederen kan egenhændigt bestemme og fastsætte regler for besøg på lokaliteten.

  3.
Ved deltagelse i andre foreningers ture, er det denne forenings turleder, der har højeste myndighed.

  4.
Hvis påbud ( evt pligt til at bære hjelm ) eller forbud ( evt steder på lokaliteter, hvortil der er adgang forbudt ) overtrædes, kan det føre til eksklusion af foreningen.

  5.
Materiale indsamlet på lokaliteter, hvortil foreningen har ansøgt og fået adgangstilladelse, må ikke gøres til genstand for handel.

  6.
Det påhviler hver deltager på ture at orientere sig om gældende bestemmelser på lokaliteten, samt orientere sig om mødested og afgangstid fra lokaliteten. Begge dele kan oplyses af turlederen.

7.
I tilfælde af fælles overnatning, deltager alle deltagere i de fælles opgaver ( indkøb, madlavning, opvask, oprydning mm ). Når flertallet af deltagere ønsker det, skal der være ro til natten. Turlederen bestemmer klokkeslæt for fælles afgangs- og ankomst tider.

 

ENHVER DELTAGELSE I FORENINGENS ARRANGEMENTER

SKER FOR EGEN REGNING & RISIKO !

TIL SIDETOP