Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Aktivitetskalenderen April - Juli 2018

Generelt
Aftenmøderne foregår på Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv.
Mødestart, se i aktivitetskalenderen.
Tag gerne dine sidste nye fund med. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.00.
Brug af klublokalet, se ordensreglementet. Lokalet skal være forladt kl. 24.00.
Orientering om de sidste nye aktiviteter, se opslagstavlen.
”Har du sten, du gerne vil have bestemt, er du meget  velkommen til at tage dem med i klubben på en aktivitets lørdag”
Al deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.


Her bor vi


Besøg os på Facebook

Med mindre andet er skrevet, starter alle møder kl. 19.30.

April
9.

En alternativ forklaring på masseuddøen - CALCIUMHYPOTESEN v/ Thorkild Christensen.
Thorkild har med en baggrund som amatørgeolog og pensioneret kemiingeniør arbejdet med en alternativ forklaring på de store masseuddød, der flere gange har ramt vores klode. Thorkild fortæller gerne om sine teorier. Kom til et spændende foredrag, hør om hvorfor calcium er så vigtig for klodens liv og deltag i debatten om teorien nu også ”holder vand”.

10.

Fossilgruppen:
OBS - OBS P-pladsen vil være helt eller delvist afspærret.
P-pladsen mellem Kvickly og Kulturcenteret kan benyttes GRATIS efter kl. 18.00
Uanset den afgørende årsag til massedød ved K/T grænsen, så har vi i Stevns Klint en klart markeret grænse for ”før og efter”.
Fiskeleret er verdenskendt og en del af verdensarven. Vi har det lige i vores baghave, så vi har vel også masser af fossiler der    fra!!!! Tag med hvad du har.
Vi bruger hele mødet på at tale om fiskeler, se og tale om de medbragte fund, ja og så selvfølgelig kaffen!!!!!

 

14.

Lørdagsåben kl. 10 – 15 v/ Nils P.
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden. Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internet er tændt.
FLYTTESALG: I dag kommer Inga Jensen, Sørbymagle med en hel del mineraler og bøger fra Grønland, Grækenland, Hartzen mm.
Masser af æsker bl.a. til mikro-mineraler. Topas matrix, m. guldåre fra Ivitut. Se mere på opslaget på medlemmernes opslagstavle i SAF. Kom og se og gør et godt køb.

 

15.

Klubtur til Ulvshale på Møn
Turleder Kari og Nils P.
Vi skal en spændende tur til Ulfshales gamle strandvolde og den levende strand med masser af flint og selvfølgelig fossiler m.m.
Start: kl. 09.30 ved SAF´s P-plads, Grønnegade 10.
Opsamling: kl. 10.00 ved tanken i Kalvehave (rundkørslen lige før broen). Forventet hjemkomst i Næstved, ca. kl. 16.00.
Tilmelding: på listen i klubben eller til Nils tlf: 20 40 28 48 senest d. 10. april 2018.
Medbring: Madpakke, drikke, ordentlig fodtøj, handsker, regntøj, geo-hammer og rygsæk/poser.

 

18.

Mineralgruppen:
Grundstoffer nr. 61 Pm Prometium og nr. 62 Sm Samarium og metamorfe mineraler.

 

23.

Strandstensgruppen:              
Per Smed gl. bog 128 til 136, ny bog 139 til 149.

 

25.

Aktivitetsaften v/ Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden. Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internettet er tændt.

 

Maj
2.

Aktivitetsaften v/ Mette
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden. Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internettet er tændt.

 

5.

Geomorfologisk klubtur til Midtsjælland.
Turleder Flemming Damslund.
Tilmelding: på listen i klubben eller til Nils tlf: 20 40 28 48 senest d. 22. april 2018
Læs annonce (her)

 

7.

Månedsmøde: ENTEN - ELLER en MULTIAFTEN I SAF.
Vi har et foredrag om søpindsvin med geolog Søren Bo Andersen liggende i venteposition, hvis Søren har mulighed bliver det NU.  I modsat fald må i nøjes med et lokalt indslag. Birgit, Stisser, Finn og Torbjørn beretter om deres oplevelser og ikke mindst mange fund fra ture i det sydlige England. Uanset om det bliver ENTEN - ELLER vil du opleve et spændende foredrag og se eksempler på mange skønne fund.  
Situationen er nu afklaret, Søren Bo kommer ikke, så vi tager med på en spændende tur til England.

 

8.

Fossilgruppen. Multiaften ENTEN - ELLER.
OBS - OBS P-pladsen vil være helt eller delvist afspærret.
P-pladsen mellem Kvickly og Kulturcenteret kan benyttes
GRATIS efter kl. 18.
00
Hvis Søren Bo Andersen er i huset, arbejder vi primært med søpindsvin, ellers viser og fortæller Torbjørn om fundmuligheder på turen til Nordjylland, vi ser på hinandens medbragte fund, diskuterer, hygger og drikker kaffe J

 

10. til 13.

Klubtur til Nordjylland
I kristihimmelfartferien tager vi på geologo-/fossil- og mineral tur.
Tilmelding: på listen i klubben eller til Nils tlf: 20 40 28 48 senest d. 24. april 2018.
Læs annonce (her)

 

16.

Mineralgruppen: 
OBS - OBS P-pladsen vil være helt eller delvist afspærret.
P-pladsen mellem Kvickly og Kulturcenteret kan benyttes
GRATIS efter kl. 18.00
Grundstoffer nr. 63 EU Europium og nr. 64 Gd Gadolinium og fluorit mineraler.

 

17.

Aktivitetsaften v/ Lulu
OBS - OBS P-pladsen vil være helt eller delvist afspærret.
P-pladsen mellem Kvickly og Kulturcenteret kan benyttes
GRATIS efter kl. 18.00.
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden. Biblioteket er åbent og internettet er tændt.

 

23.

Fællestur til vores lokale fossilmekka - FAXE kalkbrud.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vandrehjemmet og går ned i bruddet kl. 17.00. Møder du senere (eller tidligere) finder du selv ned i bruddet og så ses vi der. Kom og hyg dig sammen med alle os andre, der er SÅ mange fossiler0 der gerne vil findes.

 

26. og 27.

Næstved Outdoor Festival (NOF)                   
SAF deltager med en stand. Vi tilbyder en lille aktivitet for børn og sælger fossiler og mineraler samt oplyser om klubben. (se annonce her)

 

28.

Strandstengruppen:
Porfyrer Per Smed gl. bog 137 til 147 ny bog 153 til 162.

 

Juni
2.

Lørdagsåben fra 10.00 – 15.00 v/Finn M.
Kom og hyg dig med de andre klubmedlemmer.  Helt nye vil få en kort introduktion og tilbydes introduktionsmedlemsskab.
Mød op med de sten du vil have savet, præpareret, poleret, renset, beundret og bestemt. Som sædvanlig er der kaffe på kanden. Biblioteket er åbent, fotoudstyr og internet er tændt.

 

4.

Månedsmøde: MINERALER v/ Michael Bak
Vi skal høre endnu et foredrag af Michael Bak om mineraler og kendte mineral lokaliteter. Ligesom i 2015 og 2016 vil Michael fortælle og lære os en masse. Samtidig vises flotte fund og der blive selvfølgelig mulighed for at gøre en god handel.

 

9.

Tur til Bøgeskoven.
Denne lørdag arrangeres der tur til Bøgeskoven syd for Køge. Kurt Hansen vil være turleder og tilmelding kan ske på tlf. 61 60 68 24 senest d. 4/6 eller på månedsmødet samme dag.
Samkørsel fra Næstved banegård. Mødetid kl 9.00.

 

11. til 16.

Kulturel mineraltur til Norge
Der var stor interesse til turen, så alle pladser var hurtig optaget.Til de 12 deltagere vil der inden længe blive arrangeret en aften,hvor der vil være mulighed for at se eksempler på, hvad der kan findes af mineraler samt høre mere om turens forløb.
Deltagerne får direkte besked.

 

12.

Fossilgruppen. TAG FORÅRETS FUND MED
OBS - OBS P-pladsen vil være helt afspærret.
P-pladsen mellem Kvickly og Kulturcenteret kan benyttes
GRATIS efter kl. 18.00
Vi beundrer og drøfter de mange fund fra forårets ture til forskellige lokaliteter, tag dine egne fund med så vi alle kan dele glæden. Vi kan også i fællesskab bestemme fundene så der kommer korrekt navn på. Vi skal i øvrigt også have kaffe J

 

14.

Fællestur til vores lokale fossilmekka - FAXE kalkbrud.
Vi mødes på parkeringspladsen ved Vandrehjemmet og går ned i bruddet kl. 17.00. Møder du senere (eller tidligere) finder du selv ned i bruddet og så ses vi der. Kom og hyg dig sammen med alle os andre, der er SÅ mange fossiler der gerne vil findes.                        

 

20.

Mineralgruppen:
Grundstoffer nr. 65 Tb Terbium og nr. 66 Dy Dysprosium og mineraler fra Norge.

 

25.

Strandstengruppen inviterer alle på klubtur til Enø Strand
Møde tid: kl. 18.00
Mødested: Den sidste P-plads på Enø Kystvej. Stedet kaldes ”Draget”.
Der er ikke tilmelding til denne tur. Ønsker du kørelejlighed, kontakt venligst Finn tlf. 53 70 55 72 eller Stisser tlf. 24 62 00 94.

 

27.

Havebesøg i Hyllinge på Søndergade 61 fra kl.19.00
Lulu og Vagner inviterer til havebesøg og stenkik og kaffe og kage.
Vi forventer naturligvis dejligt sommervejr.
Alle er velkommen fra kl. 19.00
Tilmelding til Lulu tlf. 40 78 43 79.

 

Juli SOMMERFERIE

 

August
19.

Klubtur til Agersø - turleder Anne
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Yderligere oplysninger kommer i STUFE nr. 3.

 

Regler for deltagelse i S.A.F.s ture!

 

1.
Deltagere i foreningens ture har altid pligt til at overholde gældende love, forordninger og lokale regler, ved besøg på lokaliteter.

2.
Turlederen er ansvarlig overfor ejerne af de lokaliteter der besøges, og har derfor højeste myndighed på turene. Turlederen kan egenhændigt bestemme og fastsætte regler for besøg på lokaliteten.

  3.
Ved deltagelse i andre foreningers ture, er det denne forenings turleder, der har højeste myndighed.

  4.
Hvis påbud ( evt pligt til at bære hjelm ) eller forbud ( evt steder på lokaliteter, hvortil der er adgang forbudt ) overtrædes, kan det føre til eksklusion af foreningen.

  5.
Materiale indsamlet på lokaliteter, hvortil foreningen har ansøgt og fået adgangstilladelse, må ikke gøres til genstand for handel.

  6.
Det påhviler hver deltager på ture at orientere sig om gældende bestemmelser på lokaliteten, samt orientere sig om mødested og afgangstid fra lokaliteten. Begge dele kan oplyses af turlederen.

7.
I tilfælde af fælles overnatning, deltager alle deltagere i de fælles opgaver ( indkøb, madlavning, opvask, oprydning mm ). Når flertallet af deltagere ønsker det, skal der være ro til natten. Turlederen bestemmer klokkeslæt for fælles afgangs- og ankomst tider.

 

ENHVER DELTAGELSE I FORENINGENS ARRANGEMENTER

SKER FOR EGEN REGNING & RISIKO !

TIL SIDETOP