Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

Foreningsnyt.

Se program for tre spændende foredrag her

Se referatet fra generalforsamlingen 2017 her.

 


Tryk på billedet og se den flotte video fra Faxe Kalkbrud med musik Stig har lavet

Her er et nyttigt link for både udstiller og publikum med alt om Næstved http://www.naestvedsiden.dk

Samarbejdsmøde i foreningen.

Tirsdag d 18/2 havde S.A.F. inviteret alle medarbejderne fra Grønnegades Kaserne Kulturcenter til fællesmøde med bestyrelsen i S.A.F.
Fra Grønnegades Kaserne Kulturcenter kom alle medarbejderne 11 stk. i alt og fra S.A.F. deltog 5 personer.
På mødet blev medarbejderne vist rundt og budt på kaffe og brød. Vi fik lært hinanden at kende og fik sat ansigt på de personer vi kun kender gennem telefonen.
Snakken gik lystigt om stenklubben, Stenmessen, forskellige arrangementer, ideer og meget andet. Efterfølgende fortalte S.A.F.s formand om det kommende projekt med en geologiske udstilling på høje plads, med store is transporterede blokke, som gletsjeren der aflejrede Mogenstrup Ås, medbragte til vores område i sidste istid for 15.000 år siden.
Her følger et par billeder fra det hyggelige fællesmøde.

 

 


 

 

 

Besøg os på Facebook


Tryk på uglen, og se billeder fra Kulturnatten i klubben

 

 

KRAMBODEN

I kramboden sælger S.A.F. alverdens gode ting og sager til brug for din dejlige hobby, henvend dig til Hans-Henrik 55729106 / 22306910 
e-mail hhmfossil@stofanet.dk
Klik på krambodsbillederne til højre for at se hele udvalget med priser.

 

 

Klubben har gennemført et kursus med det mundrette navn:
Introduktion til præparation og konservering af palæontologisk materiale ved konservator Zina Fihl.
Henning Bekker har fanget lidt af stemningen de to dage kurset strakte sig over.

Udstillinger klik og se her
ad hoc sammensatte grupper der reklamerer for S.A.F. ved at arrangere udstillinger.

Østsjællands Museum har lavet en virkelig flot lokalitetsoversigt, prøv den på denne adresse
http://www.museum-online.dk/geologi/

De fem udstillingsskabe samt montrene i værksted, køkken og i foredragssalen er altid fyldt med gode fund fra ind- og udland.

 

 

 

 

S.A.F.s Historie

De fire steninteresserede mennesker An-Ma-Ra, Hanne Lau Hansen, Poul Erik Pedersen og Poul Pedersen fik i december 1983 den ide at sætte en annonce i avisen for at søge ligesindede til oprettelse af en forening, der var så stor tilslutning at man allerede den 27 februar 1984 kunne holde stiftende generalforsamling i Fuglebjerg, hvor Poul Pedersen blev den første formand for Sydvestsjællands Amatørgeologiske Forening som var det første navn.
Allerede i 1985 fik vi føjet et og ind i navnet så det blev Syd og vestsjællands Amatørgeologiske Forening, da vi havde medlemmer fra hele det sydsjællandske område, men dette viste sig dog at være for stort et geografisk område så i 1987 blev vi delt i to, hvor nogle oprettede en forening i Korsør, og vi flyttede til Næstved og blev til Sydsjællands amatørgeologiske forening med base på Grønnegades kaserne, hvor vi i 1999 fik egne lokaler til vor store mødeaktivitet.
Vi har gennem alle årene markeret os kraftigt udadtil, med udstillinger på biblioteker, i banker og butikker, på hobby og aktivitetsudstillinger og sidst men ikke mindst fra 1992 en stor udstillings og stenbestemmelsesstand på stenmessen i Næstved
Ligeledes arrangerer foreningen en masse ture til ind og udland for indsamling af mineraler og fossiler, som samtidig giver et godt og aktivt klubliv 
Vi har også helt fra starten udgivet medlemsbladet STUFE som med årene er vokset fra et foldet A4 til nu at være på 20 sider og udkommer 4 gange om året med indlæg artikler og program.

 

TIL SIDETOP