Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

 

Billeder fra strandstensgruppens tur til Ordrup Næs d. 25/5-2008

Som denne gang gik til Ordrup Næs, hvor Kurt Hansen var guide.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, næsten. For retfærdigvis skal nævnes, at der af og til drev en lille "pyntesky" hen over den.
Vi , der var sat stævne i Næstved kl. 7.45, skulle mødes med de sidste par stykker ved en navngiven p-plads kl. 9.30, hvilket desværre ikke lykkedes, så med flere afbud af forskellig art, lykkedes det at samle 8 pers. som fik en dejlig, hyggelig og lærerig tur ved strandene på begge sider af næsset. Disse er faktisk ret forskellige i materialer.
Kurt havde hjemmefra kopieret et par sider om geologien i det område turen gik til.
Store og imponerende bakkestrøg afsluttes ud mod Sejrø Bugt af klinter, og på stranden findes div. ledeblokke.
På Ordrup Næs er der moræneler fra istidsfremstød fra nord (Norge), nordøst (Mellemsverige) og fra sydøst (Østersøen). Mellem lagene af moræneler er der lag af smeltevandssand og grus. Det er årsagen til, at der kan findes ledeblokke fra alle disse områder.
Vi fandt rombeporfyr fra Oslo-egnen, kinnediabas fra Vänern, og Østersøkvartsporfyr samt div. røde sandsten fra Østersøområdet.
Af andre fund kan nævnes; Flere forskellige svampe, søpindsvin, flint, larvakit, granitter, gråvakke, basalt, gnejs og granater…….. ikke kun den røde grossular, men også et levn fra krigens tid. Der var dog ingen spængningsfare, da sprænghovedet var væk.

En dejlig tur med sol ved vand og strand,
blev afsluttet med diverse fund til alle mand
og til alle blev der splejset om kage og "kaffevand"
….citat: Shu bi dua:" Danmark er et dejligt land" 
Birgit L.                                                         

(til sidetop)