Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmssene Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

 

S.A.F.s tur til Geomuseum Faxe d. 8/6-09

Så havde Østsjællands Museum igen inviteret S.A.F. til at bese et af deres nyåbnede museer. Og det kunne ikke være mere nyåbnet, idet kulturminister Carina Christensen netop på denne mandag d. 8/6 havde klippet den blå snor over og erklæret hele Geomuseum Faxe for åbent.
For netop på denne dag, blev førstesalen med den palæontologiske samling åbnet, det som alle vi andre kalder fossilerne. Vi blev lige så flot som kulturministeren guidet rundt, først i den nedre kulturelle afdeling af Vagn Aage Andersen, og derefter på førstesalen af museumsinspektør Jesper Milan, han fortalte om hvordan udstillingen var bygget op, og så var det ellers op til den enkelte at se på de mange udstillede stykker. Og lad det være sagt med det samme, her er megen ny teknik og interaktive skærme, men de ”skygger” på ingen måde for det det hele handler om, nemlig fossilerne. Der er nemlig ud over panoramaer og opstillinger, som viser hvordan dyrelivet formede sig dengang for 63 mill. år siden en udstilling med alle de forskellige fossiler, som er fundet i kalkbruddet, og så kan man jo stille og roligt som en anden frimærkesamler krydse sine fund af, rigtig rigtig godt (jeg skulle hilse og sige, at der er rigtig mange bitte, bitte små). Ud over alle almindelighederne, har museet af Statens Naturhistoriske Musum fået lov til at låne en hel række af de danekræ, som stammer fra Faxe kalkbrud.
Jesper og museet skal have megen ros for det flotte resultat, og tusind tak for en engageret rundvisning.
Efterfølgende drak vi kaffe og spiste de medbragte kager i den dejlige cafe, som er fælles for museet og biografen.
En rigtig god afslutning på forårssæsonen.
Niels


Det er et flot hus de har fået

 


Vagn Aage fortæller om kulturen

Og Jesper Milán om fossilerne

 


På vej op

Der er flotte tableauer

 


Her kan man "krydse" sine fossiler af

Det er en mageløs udsigt

 


Det blå glas giver en fantastisk virkning af vand

Kaffe og

 


kage

Til sidetop