Fossilgruppen

Fossilgruppen mødes den anden tirsdag i hver måned for at forsøge at sætte navn og art på egne og andres fund.
Gruppen arrangerer også et par gange om året ture til gode fossillokaliteter.

Vigtigt

Breaking news

APRIL 2021 i SAF

Vi må stadig ikke mødes i klublokalerne,

men vi mødes til klubturen 25. april.

ALLE PLANLAGTE MØDER I KLUBLOKALERNE

FREM TIL MAJ MÅNED AFLYSES

NY STATUS udsendes ultimo april

BESTYRELSEN