Sydsjællands Amatørgeologiske Forening
S.A.F.
. Forsiden Bestyrelsen Aktiviteter Medlemskab Medl.bladet Turbilleder .
. Nye fund Foreningsnyt Biblioteket S.A.F.s venner Stenmessen Links .
. Aktivitetsaftener Fossilgruppen Mineralgruppen Strandstensgruppen Interessegrupper Lokaliteter .

 

Billeder fra turen til Geologisk Museum d. 13/11-2010
(foto Stisser)

Vi mødtes på P-plads v. Næstved Station kl. 9.50. Hans-Henrik, Mette, Inge Lise, Birgit, Finn og jeg. H-H mente, at han var en heldig formand, da alt fungerede i bedste velgående også under hans fravær. Nye flotte udstillinger i klubbens  montre, klubtur til Skåne m.m. (dejligt med ros til alle). Fra Næstved kørte vi i to biler til Geologisk Museum og mødte
Asta, Annette, Flemming, Esther, Kristian, Bodil, OC,Vivi, Henrik og Stig, i alt 16 SAF'ere, kl
. 11.00 til en guidet tur med Bent Lindow.

De næste 2 timer havde vi Geologisk Museum og Bent for os selv til en helt speciel guidet tur, hvor Bent snakkede og fortalte og gestikulerede og kom ud ad tangenter m.m. omkring alle de mest spændende beretninger om museets bygning på den gamle vold, om de mest betydningsfulde geologer og kunstnerne: Oscar Matthiessen og Per Kirkeby som har udsmykket hver sin rotunde.

Vi startede ude i gården med ryggen mod Øster Voldgade. Bent fortalte bl.a., at bygningen til højre oprindeligt tilhørte geologer og bygningen til venstre tilhørte kemikere og vi skulle lægge mærke til, at vinduerne i de to fløje var forskellige. I kemifløjen var der ikke solidt murede sprosser, men store åbne vinduer, da der kunne forekomme eksplosioner (så vinduerne kunne blæse ud uden, at hele bygningen brasede sammen). Vi så de store meteoritter - og skulle observere formerne - da vi senere ville opleve disse inde i bygningen og bemærkede, at Agpalilik var flyttet fra midten af indkørslen ind til venstre, vistnok p.g.a. ombygning.

Endelig låste Bent den store tunge dør til museet op, så vi kunne komme ind i varmen. I vestibulen så vi de seneste danekræ, bl.a. Leifs meget flotte og muligvis "the missing link" mellem tylocidaris baltica og tylocidaris oedumi fra Stevns klint og mange andre sjove ting, bl.a. søknæler (stomatopod) fra Treide Næs.

Den indendørs rundvisning startede med at beundre kunstudsmykningerne. Den første trapperotunde blev udsmykket af Oscar Matthiessen i al-fresco fra 1907. Bent fortalte, at det er Niels Steensens (geologiens fader) tanker om bl.a. jordlagene i Toscana og forstenede havdyr, der ligger til grund for Matthiessens udsmykning. Kompositionen i kuplen symboliserer sandhedens lys som besejrer mørket med border af søliljer. I vestibulens kuppel ses de fire symboler, som har betydning for Jordens forandring: vand, is, vulkansk virksomhed og vind.

Trappeopgangen viser i vægfliserne i kronologisk orden fossiler fra trilobitter i kambrium o.s.v. efterhånden, som man trapper op. Der var også en meget flot fresko af Møns Klint, som den så ud for omkring 103 år siden, med border af ammonitter, der fanger ud efter orthoceratitter.
Derfra gik vi t
il noget helt andet, nemlig en skive af meteoritten Agpalilik, meget flot med ca. 1 mm brede krydsende kamacitlameller og klumper af troilit på den ene side og helt blankpoleret på den anden side.

Igen til noget helt anden om Alfred Wegeners teori fra 1915 om kontinentaldriften, fra Pangæa til nutid.
Herfra til Per Kirkebys dekoration af den anden rotunde fra 2004 - Her er det rod og frygt der dominerer, som Bent sagde, det skal forstås voldsomt. Her var farverne rørt op i øl og malerierne senere sprøjtet med vand, en teknik som gjorde, at dråberne blev meget autentiske. 
Bent fortalte om et af Per Kirkebys motiver. Måske er det en skrøne, så lad os kalde den: "de skånske runer" fra Runarno, som de herre og rune-forskere Magnusson og Molbech angiveligt havde tydet til at være en hedensk bøn over en sagnhistorie, som er skildret i et nordisk kvad om Bråvallaslaget, den første batalje mellem danskere og

svenskere fra omkring år 750 (Bråvalla er et ukendt navn på en slette i Östergotland]. Geologen J.J.A.Worsaae gjorde dog denne teori til skamme, det viste sig at være en diabasgang (trapgang) og ikke runer.

Et af motiverne helt oppe i trapperotunden havde formerne fra Meteoritterne, som vi så ude i gården.

Vi var også en tur i kælderen. Her var en masse flotte gamle skabe, som vi sagtens kunne forestille os ville stå meget bedre ude på loftet bag S.A.F.s klublokale. Da vi var kommet op fra kælderen og døren forsvarlig låst udbryder H-H: "Vi mangler to" - den forstod Bent og svarede: "De indgår nu i vore samlinger".

Kl. var over 13 og museet havde åbnet og Bent forlod os. Vi fik lov at indtage frokost i skolestuen.

Derefter fik vi et lille skilt på og blev sluppet løs blandt museets andre gæster. Jeg nåede ½ mineralsamling og pludselig var kl. 16 og lukketid.

Tak til alle for endnu en spændende tur med SAF.

Stisser

Til Sidetop