Aktiviteter

Med mindre andet er skrevet, starter alle møder kl. 19.30

april 2021
21
april
onsdag

MineralgruppeAflyst

Stenklubben | Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv
28
april
onsdag

AktivitetsaftenAflyst

Stenklubben | Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv
No event found!

Regler for deltagelse i S.A.F.s ture!

1. Deltagere i foreningens ture har altid pligt til at overholde gældende love, forordninger og lokale regler, ved besøg på lokaliteter.

2. Turlederen er ansvarlig overfor ejerne af de lokaliteter der besøges, og har derfor højeste myndighed på turene. Turlederen kan egenhændigt bestemme og fastsætte regler for besøg på lokaliteten.

3. Ved deltagelse i andre foreningers ture, er det denne forenings turleder, der har højeste myndighed.

4. Hvis påbud ( evt pligt til at bære hjelm ) eller forbud ( evt steder på lokaliteter, hvortil der er adgang forbudt ) overtrædes, kan det føre til eksklusion af foreningen.

5. Materiale indsamlet på lokaliteter, hvortil foreningen har ansøgt og fået adgangstilladelse, må ikke gøres til genstand for handel.

6. Det påhviler hver deltager på ture at orientere sig om gældende bestemmelser på lokaliteten, samt orientere sig om mødested og afgangstid fra lokaliteten. Begge dele kan oplyses af turlederen.

7. I tilfælde af fælles overnatning, deltager alle deltagere i de fælles opgaver ( indkøb, madlavning, opvask, oprydning mm ). Når flertallet af deltagere ønsker det, skal der være ro til natten. Turlederen bestemmer klokkeslæt for fælles afgangs- og ankomst tider.

ENHVER DELTAGELSE I FORENINGENS ARRANGEMENTER SKER FOR EGEN REGNING & RISIKO !

Generelt
Aftenmøderne foregår på Grønnegades Kaserne i Næstved, klublokalet indgang 15A 1sal.tv.

Mødestart, se i aktivitetskalenderen.
Tag gerne dine sidste nye fund med. Kaffe og kage kan købes for kr. 20.00.
Brug af klublokalet, se ordensreglementet. Lokalet skal være forladt kl. 24.00.
Orientering om de sidste nye aktiviteter, se opslagstavlen.
”Har du sten, du gerne vil have bestemt, er du meget  velkommen til at tage dem med i klubben på en aktivitets lørdag”

Al deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.

Vigtigt

Breaking news

APRIL 2021 i SAF

Vi må stadig ikke mødes i klublokalerne,

men vi mødes til klubturen 25. april.

ALLE PLANLAGTE MØDER I KLUBLOKALERNE

FREM TIL MAJ MÅNED AFLYSES

NY STATUS udsendes ultimo april

BESTYRELSEN