Aktivitetsaftener

Aktivitetsaftener er aftener hvor alle klubbens aktiviteter er til medlemmernes rådighed, såsom mikroskober, stensav, slibe/poleremaskiner, det righoldige bibliotek samt ikke at forglemme kaffemaskinen (husk at betale).
Du kan i aktivitetskalenderen holde dig orienteret om hvilke dage det drejer sig om.

Vigtigt

Breaking news

APRIL 2021 i SAF

Vi må stadig ikke mødes i klublokalerne,

men vi mødes til klubturen 25. april.

ALLE PLANLAGTE MØDER I KLUBLOKALERNE

FREM TIL MAJ MÅNED AFLYSES

NY STATUS udsendes ultimo april

BESTYRELSEN